Psychodiagnostisch Centrum-Xtra (PDC-X)

 

Wie zijn wij?

Psychodiagnostisch Centrum Xtra (PDC-X) is in 2019 opgericht door Anita van den Broek en Judith Yntema, beide directeur en bestuurder. Het PDC-X heeft expertise op het gebied van (forensische) psychodiagnostiek (volwassen en jeugdigen), systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, coaching, assessment en teambegeleiding bij vastgelopen trajecten, supervisie, (gezins)diagnostiek en veiligheidstaxatie. 

Ons centrum werkt met verschillende experts op het gebied van psychodiagnostiek (volwassen en jeugd), gezinsdiagnostiek, systeemtherapie en veiligheidstaxatie in gezinnen. Onze medewerkers hebben veel kennis en ervaring in de forensische (kinder- en jeugd) psychiatrie en sommigen van hen staan geregistreerd in het NRGD (Nederlands register voor gerechtelijk deskundigen), in het big-register (als GZ- of klinisch psycholoog of SVP-er), zijn geregistreerd VGCt therapeut of supervisor, geregistreerd RGT-therapeut of -supervisor of EMDR-therapeut of -supervisor. Zij hebben expertise op het gebied van gezins- en systeemtherapie, vakgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, agressie-regulatieproblemen, trauma, grensoverschrijdend gedrag en seksuele stoornissen.  

U kunt bij ons terecht voor team-coaching, trainingen en opleiding over het signaleren van onveiligheid in gezinnen of relaties (onder andere de meldcode, kindcheck maar ook training gericht op het taxeren van veiligheid/risico/protectieve factoren in het gezin), behandeling bij ontstane onveiligheid in het gezin of in de relatie waaronder traumabehandeling, partnerrelatietherapie, en gezinsbehandeling. Veel van onze medewerkers hebben kennis en ervaring op het gebied van de Forensische psychiatrie (behandeling, Pro Justitia rapportage). Door deze ervaring zijn zij gewend om te werken met complexe systemen, interacties en problematiek.

We kunnen u ook ondersteunen met thema’s als veiligheid in de GGZ, veiligheid van het personeel, bejegening, de-escalatie. 


Anita van den Broek

Anita van den Broek is RGT therapeut en landelijk opleider, en directeur van Jeugdhulp Xtra B.V. www.jeugdhulpxtra.nl. Anita is begonnen als sociaal pedagogisch hulpverlener in de jeugdhulpverlening in Amsterdam, waar ze jarenlang werkte met jongeren die uit huis geplaatst waren en in leefgroepen verbleven. Daar heeft ze veel geleerd over complexe groepsdynamica alsmede gedragsproblematiek bij jeugdigen. In 2000 is Anita gaan werken als sociotherapeut, oudertrainer, gezinstherapeut/contextueel therapeut en uiteindelijk RGT therapeut in de forensische (specialistische) jeugd-GZZ op een dagbehandelcentrum en een polikliniek in Amsterdam, waar ze Judith ontmoette. Vanaf 2008 is Anita begonnen als freelance coach/trainer wat vanuit een freelance start bij de Opvoedpoli resulteerde in een betrekking als locatiedirecteur van een Opvoedpoli in het zuiden van Nederland.

Vanaf 2015 is ze directeur van Jeugdhulp Xtra, een innovatieve laagdrempelige zorgaanbieder gespecialiseerd in systemisch werken met kinderen en jeugd en hun ouders. Anita gelooft in de kracht van systemen en gezamenlijkheid, en krijgt energie als anderen hun kracht terugvinden. 


Judith Yntema

Judith Yntema is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt (lid van de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie), EMDR-therapeut (lid van de VEN, Vereniging EMDR Nederland) en als pro Justitia rapporteur werkzaam en geregistreerd in het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen). Judith geeft als freelance docent les bij de Rino Noord-Holland aan de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog waar zij ook als hoofddocent werkzaam is. Zij geeft eveneens cursussen bij de  PAO, TIMM Consultancy en SSR (opleidingscentrum van het OM).

Naast haar studie Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, is zij 6 jaar werkzaam geweest als groepsleidster in een orthopedagogisch centrum voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren in Amsterdam. Daarna heeft Judith ruim twee jaar gewerkt als sociotherapeut, onderzoeker, ouderbegeleider en testassistent in de forensische (specialistische) jeugd-GZZ op een dagbehandelcentrum en een polikliniek in Amsterdam. Hier heeft zij Anita leren kennen.

In 2003 is zij als GZ-psycholoog in opleiding werkzaam geweest in een de forensische (specialistische) GGZ-instelling op een polikliniek in Den Haag voor jeugdigen, volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van complexe problematiek al dan niet gepaard met (een dreiging van) politie- en Justitiecontacten.  Sinds 2005 is Judith geregistreerd als GZ-psycholoog en tot februari 2016 als zodanig werkzaam geweest binnen dezelfde forensische (specialistische) GGZ-instelling in Amsterdam. Tijdens dit dienstverband was zij praktijkopleider en supervisor van GZ-psychologen in opleiding (piog's).  Vanaf 2006 is Judith werkzaam als pro Justitia rapporteur en in 2017 heeft zij het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A) opgericht. 

Judith is gespecialiseerd in complexe systemen en dynamieken, zoekt hierin naar aanknopingspunten voor verandering en gelooft in de kracht van mensen om verandering te kunnen bewerkstelligen.